Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod 2-čast

30. 12. 2007

6. Alone and Helpless

Zájdite na Bengarovu farmu. Je severne od priesmyku do Valley of the Mines. Bengar vám povie, že z priesmyku útočí množstvo potvor a jeho priateľ Malak vzal zo sebou všetkých mužov a opustili farmu. Bez ochrany a zamestnancov je stratený. Tiež spomenie, že na ochranu by bol vhodný žoldnier menom Wulf. Toho nájdete na Onarovej farme, sedí vonku na lavičke. Nemá čo robiť a nudí sa. Povedzte mu o práci na Bengarovej farme a súhlasí, no požaduje 800 zlatých. Dajte mu ich (300 exp). Keď idete na Onarovu farmu po ceste, napravo pred vstupom na farmu je na poli jaskyňa. Sú tam Field Raideri a kúsok pred jaskyňou na ceste cvičí Fenster. Za jaskyňou je priesmyk v skalách (je to nad Gromom, ak ste s ním boli). Tam sa skrýva Malak a muži z farmy. Oslovte ho (400 exp) a povedzte, že Bengar ho potrebuje. Bojí sa o bezpečnosť, ale keď mu poviete, že ste najali žoldniera na ochranu, tak súhlasí (300 exp). Ešte sa stavte za Bengarom a spýtajte sa na Malaka (200 exp) a Wolfa (300 exp), odmení sa vám 400 zlatými.

 

7. Healing For Hilda

Stavte sa na Lobartovej farme. Lobart vám povie, že jeho žena je vážne chorá. Pohovorte si s ňou, je slabá na to, aby mohla ísť za liečiteľom a poprosí vás, aby ste jej doniesli liek. Zbehnite do mesta za Vatrasom, dá vám liek a ten zaneste naspäť Hilde (300 exp). Poďakuje sa a dá vám 50 zlatých.

 

8. The Banished Farmer

Skočte na Sekobovu farmu (nad štyrmi poliami pred Onarovou farmou). Sekob vám povie, že v jeho dome sú štyria Seekeri a poprosí vás o pomoc. Choďte dnu, zabite ich a vráťte sa za Sekobom (400 exp). Dostanete len skúsenosti, ale ak si budete pýtať odmenu, dá vám ešte 250 zlatých. Ak sa vám nechce plížiť v noci, tak si nechajte tento quest, kým vás sem nepošle Xadras po jednu knihu. Tá je v truhle v dome, ale keď vás uvidia hrabať sa v truhle domáci, tak nebudú radi. Zoberte knihu a potom oznámte Sekobovi zabitie Seekerov.

 

9. A Sextant

Túto úlohu vám zadá Ramirez, samozrejme, len ak ste člen gildy zlodejov. Požiada vás, aby ste mu priniesli sextant. Túto úlohu môžete splniť až neskôr. V štvrtej kapitole v poklade jedného z drakov, ktorého budete musieť zabiť, nájdete práve sextant. Keď ho donesiete Ramirezovi (200 exp), dá vám 750 zlatých.

 

10. Monastery

Pred bránou je Milten, ktorý vám dá kľúč od Monastery. Pred mostom ku Kláštoru stojí Jorgan. Chce sa dostať do kláštora. Pohovorte si o tom s Miltenom a vráťte sa za ním.

Vnútri je napravo Opolos. Keď mu poviete novinky z okolia, dostanete 2 x 150 exp. Tiež je tu Marduk, ktorý učí paladinov. Môže vám zvýšiť manu a tiež robí rituál Consecration of the Sword. Potrebujete naň Magic Blade a 5000 zlatých. Keď si pohovoríte s Parlanom, dá vám kľúč od Library. Pred knižnicou na zemi leží kľúč. Gorax má kľúč od pokladne (treasury). Môžete mu ho ukradnúť a dosť sa nabaliť, ale na to potrebujete aspoň 80 Dexterity. Podstatné je rozprávať sa s Pyrokarom, aby ste získali Oko Innosa, ktoré chcete už od začiatku hry.

 

10.1 Documents

Pohovorte si s Babom a presvečte ho aby vám povedal, čo ho trápi. Igaraz mu ukradol nejaké dokumenty a chce ich naspäť. Od Igaraza ich môžete kúpiť za 300 zlatých, alebo mu ukradnite kľúč od jeho truhly a z nej potom vezmite dokumenty. Za odmenu dostanete Scroll Heal medium wounds (300 exp). Ak si preštudujete tie dokumenty, môžete požadovať vyššiu odmenu, dostanete 121 zlatých.

 

10. 2 The Power of the Stars

V knižnici sa spýtajte Hyglasa, čo je nové a on vás požiada, aby ste mu doniesli knihu The Divine Power of the Stars. Zbehnite do mesta a kúpte ju od Zurisa, obchodníka na trhu za 400 zlatých. Ak si ju prečítate, zvýši sa vám mana o 2 body. Potom ju zaneste Hyglasovi (300 exp).

 

10. 3 The Descrated Shrines

Ulthar, sediaci po boku Pyrokara vás požiada, aby ste očistili Innosove oltáre, ktoré boli poškvrnené Seekermi a dá vám Svätenú vodu. Kúpte si mapu oltárov od Goraxa, či Brahima (v meste) za 200 zlatých. Stačí prísť k znesvätenému oltáru a dať možnosť očistiť ho. Za každý očistený oltár máte 150 exp. Je ich sedem. Popíšem ich len orientačne, aby ste ich identifikovali podľa mapy.

Východne od Kláštora, poniže v údolí sú pyramídy (pôjdete popri ňom, keď budete naháňať zlodeja Innosovho Oka).

Pri jaskyni čierneho trolla.

Pri priesmyku do Valley of Mine.

Na juhu Onarovej Farmy.

Na severe od Sekobovej farmy, pri jaskyni Sagitti.

Nad Lobartovou farmou.

Juhovýchodne od Kláštora, nad oltárom pri Sagitte.

Keď sú očistené všetky, vráťte sa za Ultharom (500 exp), dá vám Amulet of Power (+ 10 Dex, Str)

 

11. Eye of Innos

Povedzte Pyrokarovi, že prichádzate z Valley of the Mine a dá vám Runu, ktorou sa môžete teleportovať do Monastery. Potom si pohovorte o Innosovom Oku. Zistíte, že bolo ukradnuté novicom Pedrom, ktorý utiekol a niekoľko novicov ho prenasleduje. Vybehnite z Kláštora a pred mostom sa na zlodeja spýtajte Jorgena. Povie, že skočil do vody. Skočte aj vy a plávajte stále smerom doprava, až kým na pravom brehu neuvidíte chlapíka (Tramp). Ten vám potvrdí, že utekali cestou za ním. Pokračujte po ceste až pred jaskyňu čierneho trolla. Cestou nájdete pár mŕtvol novicov. Pred jaskyňou je lovec Grimbald. Tiež vám povie niečo o utečencovi (150 exp). Pokračujte od neho po ceste na západ. Stretnete cestou dvoch Trampov, ktorí sa vás pokúsia zabiť. Po pravej strane uvidíte kamenný kruh (Circle of Sun). Uprostred sú Seekeri, ktorí robia nejaký rituál. Keď k nim pribehnete, prezradia, že poškodili Innosovo Oko (500 exp) a zaútočia na vás. Pobite ich a vráťte sa s Okom k Pyrokarovi (150 exp). Pošle vás za Vatrasom do mesta, ktorý by mohol pomôcť pri jeho oprave.

Pohovorte si s Vatrasom. Povie vám, že jediné, čo by mohlo pomôcť je rituál zástupcov každého boha v Kruhu Slnka (Circle of Sun). On je kňaz Adanosa, Pyrokar Innosa a zástupca Beliara by mohol byť Xardas. Vatras vás požiada, aby ste poslali tých dvoch za ním do kruhu a sám sa tam vydá. Tiež ešte povie, že Oko musí byť samozrejme scelené a to by zvládol len schopný kováč, ktorý sa zaoberá šperkami. Máte ho nájsť. A tiež máte do kruhu priniesť tri rastliny Swampweed. Ak ich nemáte, navštívte Sagittu, tá by ich mohla predávať.

Choďte za Pyrokarom a povedzte mu, čo je potrebné. Odmieta spolupracovať s Xardasom a chce dôkaz o tom, že je na ich strane. Porozprávajte sa s Xardasom. Keď mu poviete, čo navrhol Vatras, tak súhlasí, že sa vydá ku Kruhu. Na to, že potrebujete pre Pyrokara dôkaz, vám povie, že nech mu donesiete knihu, ktorú schoval v truhlici na Sekobovej farme a dá vám od nej kľúč.

Keď sa v meste spýtate Harada (kováča) na scelenie Oka, odporučí vás na Onarovu farmu. Tak sa cestou na Sekobovu farmu stavte aj na Onarovej. Pohovorte si s Bennethom. Je schopný to opraviť, tak mu dajte Oko, povie, že za jeden deň to bude hotové. Potom na Sekobovu farmu, z truhlice zoberte knihu The Halls of Irdorath. Potom sa vyspite, zoberte od Benneta opravené Oko a zaneste knihu Pyrokarovi. Ten ju prijme s radosťou. Síce Xardasovi stále neverí, ale súhlasí s rituálom a vydá sa na miesto. Teraz aj vy dobehnite do Kruhu Slnka a odovzdajte Vatrasovi opravené Innosovo Oko. Chvíľu sa pozerajte ako prebieha rituál a potom pristúpte. Oko je opravené, hurá. Keď Vatras a Xardas odídu, oslovte Pyrokara, ten vám dá oko a pošle vás zabiť drakov. Musíte ho mať na sebe, aby ste sa najprv pozhovárali s drakom a potom ho mohli zabiť. Po každom zabití musíte zobrať dračie srdce a s laboratórnou fľaškou z neho namiešať doplnok, aby Oko bolo funkčné, lebo pri každom drakovi sa jeho moc oslabí. Tak si zaobstarajte aj zopár Lab Water Bottle.

 

 

 

Chapter 4: The Dragon Hunt

 

Tak a je to tu. Máte Innosove Oko a tak sa môžete pustiť do zabíjania drakov. Tešíte sa? Vydajte sa do Valley of Mine. Než sa pustíte do drakov, môžete si splniť pár vedľajších úloh. Každé body naviac sú dobré, keďže idete na drakov. A na drakov nejdete tak úplne sami. Mnoho drakobijcov prilákali zvesti o drakoch a dorazili na hrad.

 

1. The Filthy Sty

Brutus stojí pred svojou vežou a nechce ísť do kovárne. Bojí sa chrobákov, ktoré sú dnu. Je tam len pár Meatbugov, tak ich pobite a povedzte mu to, že ste to vyderatizovali (350 exp) a dá vám 150 zlatých.

 

2. Hunger

Gerold vám povie, že znova znížili prídely jedla a on je hrozne hladný. Ponúknite mu niečo zo svojich zásob. Súhlasí a dohodne si s vami stretnutie v noci v chráme (budova, kde bol Milten). Príďte tam o polnoci a ponúknite mu svoje jedlo. Je dosť pahltný a ak mu dáte len niečo, aj keď bude chcieť stále viac, dostanete od neho len 50 zlatých (175 exp). Ak mu dáte toľko, až bude nasýtený, dá vám 450 zlatých (350 exp).

 

3. Lost in Darkness

Udar, stojaci pri preborenej hradbe, má strach o svojho priateľa Sengratha, ktorý sa vydal hľadať svoju kušu. Zbehnite dole baranidlom a stále rovno. Za riekou, pred drevenou stenou je jeho mŕtvola. Zoberte z nej kušu a doneste ju Udarovi (600 exp).

 

4. Feros´ Sword

Feros je darkobijca, ktorý stratil svoj meč, niekde na juhu pri stanoch orkov. Keď budete plniť úlohu Hosh-Pak, tak na tom istom mieste nájdete pred stanmi aj jeho meč, ktorý mu zaneste (400 exp). Potom je ochotný vám zvýšiť Str. aj Dex.

 

5. Jan and the Smitty

Jan je ďalší drakobijca, ktorý je aj kováč a rád by na zámku pomohol, lenže Percival ho nechce nechať pracovať vo vyhni, lebo mu neverí. S Percivalom nepohnete, tak sa obráťte rovno na Komandéra Garonda. Keďže sú teraz bez kováča, tak súhlasí s tým, aby Jan pre nich pracoval (200 exp). No vy sa musíte za neho zaručiť. Ak získate nejakú dračiu krv, tak ju od vás výhodne kúpi.

 

6. Theft

Keroloth, ktorý trénuje na nádvorí mužov, má tiež problém. Niekto mu ukradol mešec. Keď vám o tom povie, zabehnite k miestu, kde sídli kováč. Za lavicou je na zemi jeho mešec (Keroloth´s Leather Satchel). Vráťte mu ho (400 exp). Spýta sa, či netušíte, kto ho vzal. Ak poviete, že nie, nič sa nedeje, ak že podozrievate lovca drakov, zaútočí na Jana. Ak si budete pýtať odmenu, tak vám neochotne dá 50 zlatých.

 

7. Angar´s Amulet

Stojí pri hlavnej budove. Povie vám, že sa mu stratil amulet v jaskyni, ktorá je niekde na juhu, kde je veľa balvanov. Choďte južnou cestou vedúcou do zamrznutých oblastí. Medzi malým jazerom a močiarom je na mape znázornené malé kamenné niečo. Keď na to miesto dorazíte, je tam naozaj veľa balvanov usporiadaných do kruhu a medi nimi je obetný kameň. Za ním je vchod do jaskyne. Sú tam kostlivci a Skeleton Mage, ktorý má u seba Angarov amulet. Keď sa v ďalšej kapitole vrátite do NewWorld, tak Angara nájdete na Bengarovej farme. Vráťte mu ho (750 exp).

 

8. Hosh-Pak

Oric má pre vás úlohu. Potrebujú, aby ste zabili Orkského šamana Hosh-Paka. Ak súhlasíte, tak sa z hradu dajte doprava po ceste (išli ste tade do baní). Keď sa cesta bude stáčať do hôr, napravo na kopci sú orkské stany. Je tam pár orkov a váš cieľový šaman, tak ich pobite. Tiež je tu Ferosov meč. Pochváľte sa Oricovi (600 exp).

 

9. Dragon Hunt, The Dragon Hunters

Po každom zabitom drakovi sa vráťte na hrad, pomocou jeho srdca doplňte energiu do Innosovho Oka a znovu si ho nasaďte. Pred začatím, ak máte nejaké voľné body, navštívte Gestatha, naučí vás ako získať dračiu krv a šupiny (Spýtajte sa na jeho brnenie). Nezabudnite, že každý drak má nazhromaždený svoj poklad a vy si ho môžete privlastniť.

Choďte na juh. Pozrite sa na mapu. Neďaleko veže, pod ktorou ste navštívili bane, je čierna skala, hora?. Pod baňami je točitá cesta, ktorá vedie priamo k tejto skale. Dajte sa ňou. Cestu k baniam už poznáte a keď odbočíte na túto cestu, nie je kam zablúdiť. Pozor prituhuje, Golemovia, Lizard Meni a tak. Úplne hore na vás čaká drak. Pohovorte si s ním a zabite ho (4500 exp). Za drakom môžete povyskakovať po skalách a vyrabovať jeho bohatstvo.

Na juhovýchode je osamotená veža za riekou tečúcou z jazera. Vedie k nej jediná cesta. Držte sa jej a po pravej strane môžete nájsť Gestatha a Gorna. Ak požiadate Gorna o pomoc, tak vás bude sprevádzať až za most, za ktorým je už len krátka cesta do veže. Ste spolu, takže budete získavať body aj vy. Za mostom sa s vami rozlúči (600 exp). Vybehnite hore po ceste. Vyskočte k soche a od nej na vyššie poschodie. Tu nájdite druhého draka, pohovorte si s ním a zabite ho (4000 exp). V poklade tohto draka je Sextant, dôležitý pre splnenie iného questu.

Choďte do údolia, kde ste pomáhali Marcosovi. Za ním je cesta do močiara (je aj na mape). V údolí sú Rod a Cipher. Ak sa s nimi pozhovárate, vyberú sa do močiara s vami a budú vám pomáhať. Ste v spolku, takže body získavate. Na konci močiara je drak. Rozhovor a boj (3500). Keď oslovíte Ciphera po likvidácii draka, máte ešte 600 exp. naviac.

Choďte do zamrznutých oblastí na mape. Choďte zo severu, popri rieke. Tam nájdete partu drakobijcov pri jaskyni. Pokračujte prechodom za jaskyňou, kde nájdete pri ohni ich šéfa Sylvia. Sľúbi vám 1000 zlatých, keď zabijete dvoch ľadových obrov pri vchode do zamrznutého regiónu. To je len taká mini úloha Two Ice Giants For Sylvio. Keď ich zabijete, pribehnite ku vchodu, ale odmieta vám zaplatiť. Chce, aby ste vyčistili údolie. Ak to spravíte, povie, že idete spolu na draka, ale nikam sa nepohne. Kašlite na neho a postupujte stále nahor, až za hradbou narazíte na veľkú jaskyňu. Vnútri je štvrtý drak Rozhovor a zabite ho (5000 exp). Medzi pokladmi má fajný obojručák Stormbringer. Za hromadou zlata si vezmite vajce. Po stretnutí so všetkými štyrmi, zistíte, že im vládne niekto silnejší, kto je teraz vaším novým nepriateľom.

Keď sa vrátite k Sylviovi, povie vám, že je fajn, že ste zabili draka, ale slávu chce za vás prebrať on (200) a napadne vás. Zabite ho. Potom sa ešte stavte oznámiť zabitie drakov Komanderovi Garondovi (2000 exp), dá vám 1200 zlatých, ale ďalšiu pomoc si vraj nemôže dovoliť.

Týmto ste splnili hlavnú úlohu štvrtej kapitoly, keď sa vrátite do NewWorld, nasleduje piata.

 

 

 

Chapter 5: Departure

 

Pri ceste naspäť, na moste pred priesmykom vám nový nepriateľ Orcish Warlord povie o útoku orkov a zaútočí. Zabiť a vezmite si jeho prsteň, ale nepoužívajte ho.

 

Consecration of the Sword

Poznámka: Môžete získať skvelú zbraň. Ak si kúpite od Harada za 2000 zlatých magickú zbraň a posvätíte ju v chráme v Kláštore za 5000 zlatých, hodnoty jej pekne vyskočia. Ak ju ešte posvätíte potom s Tears of Innos, ktoré získate v tejto kapitole, tak je to naozaj super.

Ak kúpite jednoručnú zbraň, tak po prvom posvätení je to Blessed Ore Blade (D.70, Str.req 40), po druhom posvätení Wrath Of Innos (D. 80, Str. req, 40).

Ak kúpite obojručnú zbraň, tak po prvom posvätení je to Sword of the Order (D.85, Str.req. 50), po druhom posvätení Holy Executioner (D. 100, Str.req. 50).

 

1. Deprivation

Randolph na Akilovej farme sa cíti nejako mimo a požiada vás, či by ste neskočili za Sagittou po nejaký liek. Ak za ňou zájdete, predá vám Healing of Addiction za 300 zlatých. Zaneste ho Randolphovi (500 exp) a dá vám 150 zlatých

 

2. Lobart´s Orc Problems

Na Lobartovej farme sa stále niečo deje a tentokrát ju napadli orkovia. Všetkých pobite a oznámte to Lobartovi (600 exp). Za námahu vám dá 150 zlatých.

 

3. Neoras´ Dragon Egg Brew

Neoras, alchymista v monastery, skúša niečo nové a potreboval by na to dračie vajce. Ak ste vzali vajce od bieleho draka, tak mu ho dajte (600 exp). Ako odmenu si môžete vybrať tri veci, ale najlepšie je žiadať nápoj z dračieho vajca (ak ste bojovník). Pridá vám + 5 strength.

 

4. Hordes of Orc Elite Warriors

Keď sa stretnete s prvým Orkským Warlordom, môžete o tom povedať Hagenovi. Ten vám odporučí si o tom pohovoriť s Ingmarom stojacim vedľa. Musíte nájsť ich vodcu a zastaviť hrozbu. Ak si kúpite mapu oblasti so zaznačenými jaskyňami, tak si všimnite juhozápadne od mesta je osamotená jaskyňa. Normálne choďte na juh a na konci sa otočte v kaňone na sever. Tam v jaskyni je Orc Colonel. Zabite ho, má u seba mapu so zaznačenými pozíciami ostatných skupín. Ak potom pôjdete za Ingmarom, máte 1000 exp. a 300 zlatých, ale úloha nie je splnená. Pobil som všetkých orkov na pozíciách z mapy od Colonela, odovzdal som Hagenovi prstene od warlordov, ale úlohu som mal stále ako zadanú na splnenie. Ospravedlňujem sa, nevedel som, ako to vyriešiť.

 

5. Rosi´s Flight

Vydajte sa po ceste, ktorá vedie od taverny The Dead Harpy k jaskyni Čierneho trola. Asi v štvrtine cesty stretnete Rosi a Tilla. Rosi vám povie, že utiekla od Sekoba (250 exp) a už sa k nemu nevráti. Ponúknite jej, že ju odprevadíte do mesta. Keď ju dovediete pred bránu, (1000 exp) poďakuje a dá vám 450 zlatých. Ak ešte skočíte za Sekobom a poviete mu o Rosi (250 exp), tak na vás zaútočí. Neviem prečo, ale je nesmrteľný, tak rýchlo dobehnite k posteli a vyspite sa. Potom už nebude útočiť, akurát sa s vami nebude chcieť zhovárať.

 

6. The Master of Dragons

Navštívte Xardasovu vežu. (Môžete ju vyčistiť od démonov, bude to treba, ak sa rozhodnete pre jedného z dvoch kapitánov). Vonku vám Lester povie, že odišiel a nechal vám list. Prečítajte si ho. Potom choďte za Pyrokarom. Z listu viete, že potrebujete knihu, ktorú ste mu predtým od Xardasa doniesli. Mágovia však už knihu Halls of Irdorath schovali do podzemia, ale umožnia vám k nej prístup. Zbehnite dole do podzemia a do časti, kam vás predtým Talamon nechcel pustiť. Tam zoberte knihu, otvorte ju a získate list a kľúč. Všimnite si na stene oproti veľkú knižnicu. Napravo od nej je na stene páka, stlačte ju a vojdite dole. Prejdite cez labyrint do miestnosti s dverami. Otvorte ich kľúčom z truhly. Za nimi na konci chodby pobite v ďalšej miestnosti démonov. Prečítajte si almanach (je ako bežné knihy na podstavci) a zoberte zo stola, všetko, čo tam je. Tiež sa stavte povedať Talamonovi, že ste odhalili skrytý vstup, dostanete 1000 exp.

Medzi vecami bola aj Runa a kniha Dusty Book. Keď ju a almanach prečítate, zistíte, že pomocou svätenej vody a runy môžete vytvoriť teleportačný kameň. Ak vodu nemáte, kúpte ju u Goraxa (nestačí vám svätená voda od Ulthara, ak ju máte, potrebujete obyčajnú). Potom vojdite do knižnice a použite Rune Table, také zariadenie ako kovový glóbus. Keď stvoríte runu, teleportujte sa pomocou nej. Ste v malej miestnosti, kde je to najpodstatnejšie - Paladin´s Armor.

Ďalšie veci, čo ste zobrali bola fľaštička Tears of Innos a mapa ostrova. Už viete, kde sa skrýva nepriateľ. Potrebujete loď. Ešte skočte za Pyrokarom a spýtajte sa na Tears of Innos a tiež povedzte, že ste otvorili knihu a čo ste zistili.

 

7. I Need a Ship

Na loď potrebujete kapitána a vhodný je Jorgen. Ak je teraz v kláštore, tak si pohovorte s Pyrokarom. Jorgen má u nich dlh a jediný spôsob ako ho zrušiť, je preskúmať, čo sa deje v Xardasovej veži. Vyčistite ju a oznámte to Pyrokarovi. Ten dovolí Jorgenovi odísť. Pošlite Jorgena do prístavu, nech tam na vás počká. Povie vám, že ešte musíte zohnať posádku, minimálne päťčlennú.

Pred kláštorom oslovte Miltena. Povie vám, koho by ste mohli osloviť, musia to byť vaši priatelia, ktorým dôverujete. Tiež sa ponúkne, že vás bude sprevádzať. Pošlite ho do prístavu. V prístave, ak ste paladin, môžete prikázať strážcom pri lodi, aby vás vpustili na palubu. Ako paladin máte totiž vyššiu hodnosť než oni.

Teraz potrebujete posádku. Ako povedal Jorgen, najmenej päť mužov, ale môže to byť aj viac. Pre koho sa rozhodnete, pošlite ho do prístavu, tam na vás budú čakať. Keď budete chcieť vyraziť, a pôjdete k lodi, osloví vás paladin Girion. Vysvetlíte mu, aká je situácia a on to pochopí. Povie, že vás bude sprevádzať, ale potom musíte loď vrátiť. Keď budete mať všetkých, ktorých chcete, povedzte Jorgenovi, že ste pripravený. Dá vám kľúč od kapitánskej kajuty. Potom ešte môžete nakupovať, doplniť si vedľajšie questy, alebo čo chcete. Keď vstúpite do jeho kajuty, je nová kapitola. Tu je zoznam ľudí, ktorých si môžete najať.

Milten, pred kláštorom. Vatras, kňaz v svätyni v meste. Wolf, žoldnier. (Ak ste ho nenajímali pre Bengara, pôjde. Ak ste ho najali, zostane s ním. Ak však Bengara zabijete, pridá sa k vám). Angar, na Bengarovej farme (neviem, či tam bude, ak ho neoslovíte na hrade v Oldworlde v štvrtej kapitole). Bennet, kováč na Onarovej farme. Diego, v meste. Lares, v dokoch, v meste. Lester, pred Xardasovou vežou. Gorn, Lee. Obaja sú na Onarovej farme. Najať môžete aj chlapíka menom Mario, ktorý je v dokoch, v krčme Pegleg. Ale prezradím, že je to zradca a budete s ním musieť bojovať;teda urobte, ako chcete.

Keď je všetko hotové, vstúpte do kapitánskej kajuty a je to.

 

 

 

Chapter 6: The Halls of Irdorath

 

Dorazili ste na ostrov, kde sa skrýva zlo. Tu nemáte kam zablúdiť, stačí len postupovať stále vpred a kántriť všetko okolo seba. Keď dorazíte k trolovi, napravo od neho je miestnosť, kde je Ork Colonel. Keď ho zabijete, zoberte mu kľúč a zbehnite do miestnosti za trolom. V jedných dverách, ktoré otvoríte týmto kľúčom, je Pedro, chlapík z Kláštora, ktorý ukradol Innosove Oko. Povie, že bol očarovaný a že to nebola jeho vina. Odveďte ho na loď a tam vám povie, niečo o území, kde ste. Pri ceste späť loď napadlo niekoľko orkov, ale vaši si s tým poradia. Inak sú to pekní priatelia, jediný, kto je ochotný vás sprevádzať, je Angar.

Potom sa vráťte do miestnosti, kde bol Colonel a stlačte páky, ktoré sú za zhasnutými fakľami na stenách. Najprv ľavú, potom pravú. Cez tajný prechod pokračujte až k Shadow Lordovi Archolovi, od ktorého, keď ho zabijete, vezmite kľúč. Otvorte ním dvere, v miestnosti, kde ste ho stretli. Pokračujte až do oválnej miestnosti s mnohými východmi. Cestou vás napadne Mario.

V tejto miestnosti budete musieť otvoriť veľké dvere pred vami. Najprv zbehnite napravo dole. Tam zabite Key Mastera a vezmite mu kľúč. Vráťte sa a napravo otvorte dvere. Tam sú páky, ktorými otvoríte mreže v horenej a dolnej miestnosti napravo. Otvorte najprv jednu a keď tam spravíte, čo treba, otvorte druhú. V každej miestnosti musíte aktivovať páku, ktorá sa objaví v jej strede. Keď to spravíte v miestnostiach napravo, otvorte dvere naľavo a tam sú páky, ktorými otvoríte mreže v miestnostiach naľavo.

V dolnej miestnosti napravo stlačte gombík na stene. Po bokoch sa objavia dvaja zombíci. Za každým z nich je gombík. Stlačte ich a objaví sa páka v strede.

V hornej miestnosti napravo stlačte tri tlačidlá v poradí stredné, ľavé a pravé. Potom sa vysunie páka v strede.

V dolnej miestnosti naľavo stlačte tlačidlo v stene a hneď sa objaví páka v strede.

V hornej miestnosti naľavo stlačte najprv stredné, pravé a potom ľavé tlačidlo a vysunie sa páka v strede.

Keď ste stlačili všetky páky uprostred bočných miestností, v centrálnej miestnosti sa objavia štyri panely. Aktivujte každý z nich a objaví sa piaty panel. Jeho aktiváciou sa otvoria dvere. Za nimi je mnoho Seekerov a Black Magician. Zabite ich a od mága si vezmite kľúč. V bočnej miestnosti môžete nájsť Amulet of Power.

Napokon sa postavte pred veľké dvere s ohnivými očami a otvorte ich (nie je tam nič, čo naznačuje, že sú aktivovateľné, ale ide to). Za nimi už len dobehnite k hlavnému zloduchovi.

Je to Undead Dragon. Keď si s ním pohovoríte, nastane boj. Ak ste si vzali zo sebou na cestu Angara, tak asi v polovici cesty začne protestovať, ale môžete ho dotiahnuť až k drakovi, aby vám pomohol. Je ozaj silný, ale nič iné sa čakať ani nedalo. Po jeho likvidácii nasleduje animácia.

Potom sa objavíte v hale pred drakom. Môžete sa vrátiť a zobrať si z draka Soul Stone. Potom sa vráťte na loď. Cestou si zozbierajte priateľov, ktorí vás čakajú v jaskyniach. Na lodi už len oslovte kapitána a koniec. Gratulujem.

P. S. Titulky si pozrite do konca.

 

 

 

Dodatok:

 

Onarova Farma - Mercenaries

 

Žoldnieri sú najatí na ochranu Onarovej farmy. Onar vám bude platiť 50 zlatých, keď sa stanete žoldnierom. Keď sa stanete Drakobijcom (Dragon Hunter), tak vám platiť prestane. Drakobijcom sa stanete, keď splníte úlohu Bennet in Jail a dostanete Benneta z väzenia. Potom sa za ním stavte a dá vám Light Dragon Hunter´s Armor.

 

 

1. Four Wolves for Pepe

 

Napravo od hlavnej budovy pasie Pepe ovce. Povie vám, že vlky mu útočia na ovce. Ponúknite pomoc. Juhovýchodne od Pepeho je malý, opustený tábor. V ňom sú štyria Young Wolf. Zabite ich a oznámte to Pepemu (250 exp).

 

 

2. Kick Bullco´s Butt

 

Na Bullca sa vám môže posťažovať aj Thekla v jedálni, ale úlohu vám dá Pepe, potom, čo mu pomôžete s vlkmi. Sťažuje sa na Bullca, ktorý je proste pako. Nájdite ho a podajte si ho. Keď ho porazíte (nezabijete), tak to povedzte Pepemu (100 exp). Tiež to môžete povedať Thekle a tá vám dá za odmenu svoj guláš (Thekla´s Stew). Jeho zjedenie vám pridá + 1 strength.

 

 

3. Stew

 

Povedzte Thekle, že by ste si ešte dali jej Stew. Ak chcete ďalšie jedlo, musíte jej skočiť po rastlinky k Sagitte. Žije v jaskyni, v lese na sever od farmy. Stačí sa jej spýtať na rastliny a dá vám ich (150 exp). Potom ich doneste Thekle (300 exp) a je to. Ešte si od nej môžete vypýtať ďalší Thekla´s Stew.

 

 

4. Member of Mercenaries, Respect

 

Lee je vodca žoldnierov. Pohovorte si s ním, že sa k nim chcete pridať. Povie, že je rád, ale najprv musíte získať súhlas starších členov a na to potrebujete ich rešpekt. Nemusíte mať rešpekt všetkých, ale stačí väčšiny. Tiež si pohovorte s Torlofom. S niektorými žoldákmi sa spájajú aj questy v rámci získavania ich rešpektu.

 

Senteza. Nechajte mu 50 zlatých, ktoré vám vezme pri prehliadke, pri vstupe na farmu. Ak s ním budete bojovať, nebude za vás hlasovať, ale nepotrebujete ho.

 

Cord - A Good Fighter. Bude za vás hlasovať, ak budete dobrý bojovník. One alebo Two-Handed musíte mať minimálne na 30. Keď si jednu túto vlastnosť zvýšite a oznámite mu to (100 exp), máte jeho hlas.

 

Rod - Rod´s Sword. Spýtajte sa na učenie s mečom. Myslí si, že neudržíte jeho meč. Ak budete trvať na tom, že áno, tak sa s vami staví o 30 zlatých, či to zvládnete. Je jedno, či ho udržíte, či nie (akurát prídete o pár zlatých), keď vám už ale dá meč do ruky, nevráťte mu ho. Zaútočí a vy ho porazte. Potom mu vráťte meč (25 exp) a máte jeho hlas. Inak stačí, ak ho zbijete aj bez tohto questu.

 

Buster. Prvý žoldnier na ceste k Onarovi, v malom zrube pri jazere. Stačí, keď ho porazíte v súboji a hlasuje za vás.

 

Wolf. Stačí sa ho spýtať a súhlasí.

 

Cipher - For a Fistful of Herbs, The Weed Package. Splnenie jedného z týchto questov vám zaručí jeho hlas. Ale viac sa oplatí najprv prvý a potom druhý. Na súhlas vám stačí doniesť mu desať kusov Stalk of Swampweed. K druhému questu vám povie, že mu niekto ukradol zásobu swampweedu a podozrieva farmára menom Bodo. Ten vám povie, že s tým nič nemá spoločné. Aby mal od vás pokoj, dá vám jeden stalk. Za jedálňou neustále fajčí Dar. Spýtajte sa ho na ukradnutý swampweed. Zatĺka, tak ho zbite. Kým leží, môžete mu zobrať 9 kusov stalk of swampweed. Teraz ich máte 10 a môžete ich dať Cipherovi, aby hlasoval za vás. Keď sa Dar pozviecha, prezradí, že lup predal do mesta. Skočte do mesta, do skladu v dokoch, kde je strážca, ktorý vás tam nechce pustiť. Zabite ho, vezmite mu kľúč a zo zadnej truhly si vezmite Parcel of Wood. Vráťte ho Cipherovi (300 exp) za 200 zlatých.

 

Jarvis - Jarvis´ Challenge. Jarvis za vás bude hlasovať, len keď sa uistí, že ste na Leeho strane, lebo v tábore rebeluje Sylvio. Aby ste mu to dokázali, stačí poraziť troch z jeho ľudí. Sú to Bullco, Rod, Senteza, Fester, Raul. Ak porazíte troch, získate 75 exp, ak všetkých tak 150 exp. Ak ste postupovali odhora, podľa návodu, tak Bullco a Rod sú úž zbití a Sentezu ste mohli, aj môžete tiež. Raula aj Festera môžete takisto vyprovokovať. Keď ich porazíte, máte jeho hlas.

 

 

Torlof - od neho máte na výber jednu z dvoch úloh, ale tú druhú dostanete hneď po vstupe do druhého chapteru, tak to máte jedno.

 

Drive Away the Militia

Bengar má problémy s milíciou. Skočte na jeho farmu a porozprávajte sa s ním. Keď mu poviete, že ste pripravený stretnúť sa s vojakmi, tak prídu. Sú to dvaja členovia stráže Rick a Rumbold. Zabite ich a je to vyriešené. Oznámte to Bengarovi (100 exp), aj Torlofovi (100 exp). Tým máte aj jeho požehnanie, čo je podstatnejšie. Ak máte väčšinu na svojej strane, tak mu to môžete oznámiť a keď za vás hlasuje už aj on, tak vás pošle za Leem.

 

Collect the Rent

Druhá úloha od Torlofa (alebo prvá, ako ste si zvolili) je vybrať nájom od Sekoba. Jeho farma je poniže Onarovej. Dlhuje 50 zlatých. Skočte za ním a pýtajte si ich. Najprv nechce zaplatiť a zaútočí na vás. Porazte ho. Potom vám chce nahovoriť, že nič nemá. Povedzte mu, nech zaplatí, inak ho zabijete a dá vám 60 zlatých. 10 ako pre vás, že mu neublížite. Odovzdajte dlh Torlofovi (100 exp).

 

Keď vás Torlof pošle za Leem, tak máte vyhrané. Ten vás ešte pošle za Onarom, dohodnúť sa na mzde. Potom sa vráťte za ním a ste členom žoldnierov (400 exp) a ostanete aj Light Mercenary Armor.

 

 

5. Black Hide

 

Keď ste člen gildy (akejkoľvek, nie len žoldnier), tak vás zastaví Raul a začne sa vám vysmievať, aký ste slaboch a vyzve vás, aby ste zabili Čierneho Trolla. Keď sa vám to podarí, prineste mu jeho kožu (500 exp) a on vám dá 500 zlatých a 3 elixíry of Healing. Môžete ho potom vyzvať na súboj, poraziť, kožu si vziať a predať ju lepšie Bosperovi, ak ste jeho učeň.

 

 

6. An Offer of Peace

 

Keď sa stanete žoldnierom, Lee vám dá list pre Lorda Hagena. Je to ponuka na mier. S týmto listom vás pustia aj do Upper Quarter, aj k Lordovi Hagenovi. Milosť sľúbi len pre Leea, inak list odmietne. Podstatné je ale, že ste sa k nemu dostali a môžete pokračovať ďalej.

 

V Tretej Kapitole máte úlohu od Leeho, ktorej splnenie je dôležité, aby ste sa na konci dostali na loď. Tiež vám Lee dá Runu, pomocou ktorej sa môžete teleportovať na Onarovu farmu.

 

The Judge´s Lackey

Lee vás požiada, aby ste našli nejakú špinavosť na Sudcu v meste. Choďte za sudcom a ponúknite mu svoje služby žoldniera. Najprv chce dôkaz vašich schopností. Máte ukradnúť Sacred Hammer z monastery. V tejto kapitole už máte prístup do kláštora, tak sa tam vydajte. V podzemí kláštora Garwig stráži posvätné kladivo. Zbite ho a použite kúzlo oblivion, aby ste ukradli kladivo z oltára a nenaštvali mágov. Potom ho zaneste Sudcovi (300 exp).

Potom vás požiada, aby ste zabili vodcu trestancov na úteku menom Morgahard. Vydajte sa do jaskyne, pred ktorou stál (alebo ešte stojí) úplne prvý bandita s ktorým ste sa v hre stretli. Je to na ceste z Xardasovej veže. Tam nájdete trestanca, ktorý má u seba list podpísaný "M". Píše sa tam o Onarovej farme. Vráťte sa na farmu a tam nájdete Morgaharda. Porozprávajte sa s ním, nezabíjajte ho a získajte od neho dôkaz sudcovej viny. (Ak potom pôjdete za Lariusom v Mestskej Hale a poviete mu, že ho chcel nechať sudca zabiť, neuverí vám, ale máte 150 exp). Potom si o tom pohovorte s Leem. Týmto je úloha hotová.

Keď sa budete v piatej kapitole potrebovať dostať na loď, tak si zabehnite za sudcom a požiadajte si o priepustku. Keďže ho vydierate, dostanete ju a s ňou vás vpustia na loď.

 

Torlof´s Fear of the Dark Man

Torlof vám povie o mužovi v čiernom, ktorý je neďaleko a dosť ho znepokojuje. Vybehnite do tábora banditov z questu Wanted Notes and Bandits a teraz tam bude Seeker. Zabite ho a oznámte to Torlofovi (300 exp)

 

Forged Mine Shares

Túto úlohu vám zadá Serpentes v chráme mágov v Monastery. Máte priviesť Salandrila, ktorého čaká súd za niečo, čo spáchal. Je to alchymista v Upper Quarter. Stačí mu povedať, aby sa vzdal. Zaútočí na vás. Keď ho porazíte, dobrovoľne sa sám vydá do Kláštora. Za deň sa tam stavte aj vy po odmenu (400 exp) 400 zlatých.

 

 

 

Monastery a mágovia

 

1. How to Get into Monastery

 

V meste pred barakmi pri pive zdarma postáva novic Ulf. Spýtajte sa ho, ako sa môžete dostať do Kláštora. Potrebujete na to 1000 zlatých a živú ovcu. Peniaze si zožeňte, kde sa dá, po ovcu skočte na Onarovu farmu. Napravo od hlavnej budovy pasie ovce Pepe. Ten vám predá Betsy za 100 zlatých. S peniazmi a ovcou sa vyberte k monastery. Tam vás uvíta Pedro a keď máte peniaze, aj ovcu, dá vám kľúč od brány kláštora. Vnútri si pohovorte s Parlanom. Ten vás pošle odniesť ovcu Opolosovi a peniaze Goraxovi.

 

 

2. Serving the Community

 

Parlan vám povie, že najprv musíte vykonať isté činnosti pre kláštor. Prvú úlohu vám zadá sám.

 

Parlan - The Chambers of the Novices

Máte vyčistiť ubytovne novicov. Môžete si zobrať metlu (Broom), ale sám to nezvládnete. Požiadajte o pomoc chlapíka menom Babo. Chce za to na oplátku kúzlo Wind Fist. Buď splňte úlohu pre Neorasa a dostanete ho, alebo ho kúpte u Goraxa. Potom vám pomôže. Požiadajte o pomoc novica stojaceho vedľa Igaraza. Dajte mu 50 zlatých a pomôže vám. Oslovte novica zametajúceho v podzemí. Ak vám už pomáha aj niekto iný, tak sa pridá. Posledného oslovte novica modliaceho sa v chráme. Ten vám pomôže dobrovoľne. Potom to len oznámte Parlanovi (100 exp).

 

Gorax - The Mutton Sausages

Gorax vám dá kľúč od skladu v podzemí. Zbehnite tam a vezmite z truhly 14 kusov Sheep Sausage. (Zoberte tu aj scroll z bedne, ktorý ukážte Opolasovi a potom zaneste Neorasovi). Tieto salámy musíte rozdeliť medzi trinásť novicov, štrnásty kus je pre vás. Tak ich porozdeľujte (niektorí sú označení len ako Novice, ale niektorí novici majú svoje mená). V podzemí je jeden zametajúci novic a vzadu je Garwing. Dvaja sú v miestnosti pri Goraxovi. V záhrade sú dvaja novici a Dyrian, Igaraz, Opolos a Agon. Jeden novic je v chráme. Poslední sú Babo a Pedro. Tí chcú od vás ešte o jeden kus salámy naviac. Babo vám dá Fire Arrow Scroll a Pedro vám prezradí, kde rastú Fire Nettle. No salámu naviac môžete dať len jednému a to svoju, inak by ste úlohu nesplnili. Lepšie je zobrať Scroll.

 

Gorax - The Wine Delivery

Gorax má ešte jednu úlohu. Máte doručiť do taverny Dead Harpy 12 fliaš vína za 240 zlatých. Zbehnite tam teda za Orlanom, hostinským, ktorý vám povie, že vám dá 100 zlatých. Nenechajte sa oklamať a odmietnite. Ponúkne vám, že k tomu prihodí pár Scrollov. Ak súhlasíte, musíte zvyšok doplatiť zo svojho, ak nie, môžete požadovať plnú sumu a on zaplatí. Peniaze zaneste Goraxovi (150 exp).

 

Marduk - Prayer for the Paladins

Marduk povie, že nič nepotrebuje, ale mohli by ste sa pomodliť za paladinov. Pokľaknite k oltáru za ním a máte možnosť povedať modlitbu pre paladinov, tak to urobte. Sergio, ktorý stojí vedľa, je potešený vašou modlitbou a chce sa vám odvďačiť. Ak budete žiadať, nech vás niečo naučí, tak sa vám zdvihne Two-Handed o 2 percentá.

 

Neoras - The Lost Recipe, Seven Herbs.

Neoras sa v podzemí zaoberá alchýmiou. Chce, aby ste mu doniesli sedem kusov Fire Nettle. Rastú po bokoch mostu vedúceho do kláštora, tak, ak žiadne nemáte, skočte ich tam natrhať a zaneste mu ich (100 exp). Tiež spomenie, že sa mu stratil jeden recept a bol by rád, keby ste ho doniesli. Nájdete ho v sklade s jedlom, od ktorého vám kľúč dal Gorax. Keď ho vezmete (Recipe for Magical Essence), ukážte ho Opolosovi a zaneste Neorasovi. Za odmenu vám dá kúzlo Wind Fist.

 

Keď je toto všetko hotové, Parlan bude spokojný a umožní vám prístup do knižnice.

 

 

3. Opolos and the Recipe

 

Opolos vám prezradí, že by sa chcel pozrieť na jeden recept. Keď budete plniť úlohu pre Goraxa, tak v sklade s jedlom nájdete tento recept. Doneste mu ho ukázať a úloha je hotová (25 exp). Potom vás bude trénovať v sile po 70.

 

 

4. Training for Babo

 

Babo by rád trénoval s paladinom Sergiom, ale hanbí sa mu to povedať. Len zabehnite za Sergiom a ten sľúbi, že ho bude trénovať. Povedzte to Babovi (50 exp) a on zase bude trénovať vás Two-Handed po 70.

 

 

5. Opolos and the Library, Babo and the Garden, Dyrian´s Crime

 

Toto sú tri rôzne úlohy, ale splniť môžete len jednu. Opolos by rád študoval v knižnici, ale zatiaľ ho nechávajú len starať sa o ovce. Babo by rád robil v záhrade, ale Agon ho stade vyštval. Dyrian ukradol knihu, čo sa nemá, ale rád by zostal v kláštore (túto úlohu môžete získať až počas plnenia úlohy The Livning Rock). Keď sa stanete mágom, máte jedno želanie, ako nový člen. Tým želaním pomôžete jednému z týchto troch, tak je na vás, komu.

 

 

6. The Short Trip to the City

 

Keď získate prístup do knižnice, pohovorte si s Karrasom. Má záujem o kúzlo, ktoré vynašiel Ignaz, čarodej v meste. (Zrejme ste pre neho robili úlohu An Experiment). Dá vám 150 zlatých a pošle vás, aby ste mu priniesli tri zvitky kúzla Oblivion. Stačí ich doniesť (200 exp).

 

 

7. The Test of Fire

 

Keď získate prístup do knižnice, prečítajte si na stojane knihu The Test of Fire. Zistíte, že ako novic môžete požiadať o Test Ohňa, po ktorom sa stanete mágom. Povedzte to Parlanovi a on vás pošle za Pyrokarom. Ten súhlasí s tým, aby ste sa zúčastnili testu. Na jeho splnenie musíte splniť tri úlohy, jednu pre každého člena High Council. Keď ich splníte, Pyrokar vás menuje mágom.

 

 

7.1. The Path of Believers

 

Prvú úlohu vám dá Pyrokar. Musíte nájsť posvätné miesto. Dobehnite pred jaskyňu Čieneho Trolla. Napravo je most, ktorý vedie cez rieku do údolia za skalami. Tam nájdite za hustými kríkmi ukrytý vchod do jaskyne. V hornej časti sú Minecrawleri, v dolnej je svätyňa. V strede je truhlica, ktorú otvoríte kľúčom od Pyrokara. Vezmite runu a vráťte sa (200 exp). Cestou vás napadne Agon, ktorý tiež robí test a nevie sa zmieriť s tým, že ste to zvládli a on nie.

 

 

7.2. The Living Rock

 

Túto úlohu vám dá Serpentes. Musíte zabiť magického golema. Keď sa počas tejto úlohy priblížite k Dyrianovi, dá vám kúzlo Sleep, no len ak sľúbite, že mu pomôžete, aby mohol zostať v kláštore. Golem je nezničiteľný a jediné, čo na neho platí, je posvätné kladivo, ktoré strážia v podzemí. Stráži ho tam Garwig. Buď na neho použite kúzlo Sleep, alebo ho zbite a použite kúzlo Oblivion. Tak, či tak, kým bude na zemi, vezmite z oltára Sacred Hammer. Potom sa vydajte po ceste k jaskyni čierneho trola. Použite východnú cestu. Cestou pôjdete cez most. Na zákrute pred týmto mostom je napravo medzi skalami Mage Golem. Použite Sacred Hammer a zničte ho. Už to len ohláste Serpentesovi (200 exp).

 

 

7.3. Create a Rune

Poslednú úlohu vám dá Ulthar. Musíte vytvoriť Runu Ohnivých šípov. Choďte do knižnice za Hyglasom a povedzte mu, čo máte urobiť. Povie, že keď budete mať všetky prísady, tak vás naučí ako robiť Runy. Prísady sú v jednej z kníh v knižnici. Potrebujete Sulfur a Fire Arrow Scroll. Potom vás naučí, ako tvoriť Runy. Pristúpte k Rune Table a urobte, čo treba. Hotovú Runu zaneste Ultharovi (200 exp).

 

Tak, a teraz vás Pyrokar menuje Mágom Ohňa a dostanete Fire Mage´s Robe. Tiež sa už môžete učiť od ostatných majstrov a u Parlana postupovať cez jednotlivé magické kruhy.

Ak poviete Goraxovi, že potrebujete nové miesto na spanie, dá vám kľúč. Jediné dvere, čo boli na nádvorí zamknuté, môžete otvoriť. To je vaša vlastná miestnosť. Máte tu posteľ, truhlu, Rune Table a Alchemist´s Bench. Paráda. Tiež ako pozornosť máte na posteli Elixir of Spirite.

 

Ako Mág ohňa môžete teraz bez problémov vstúpiť do Upper Quarter, aj ísť za lordom Hagenom a pokračovať ďalej.

 

 

 

Brnenia

 

Brnenia sú v hre veľmi vzácne. Brnenia totiž nezískavate jednoducho, ako obvykle, že niekoho zabijete a potom ho vyzlečiete, alebo si kúpite u špecializovaných zbrojárov. Tu môžete získať brnenia len od určitých ľudí a len určitých skupín. (A to je ešte v Gothicu taká móda, že nikto nepoužíva štíty na boj, len ako ozdobu)

 

 

Voľné

 

Farmer´s Clothing: Protection - Weapon: 15, Arrows: 15, Fire: 0, Magic: 0

Tieto šaty môžete kúpiť na začiatku od Lobarta.

 

Leather Armor: Protection - Weapon: 25, Arrows: 20, Fire: 5, Magic: 0

Dá sa kúpiť od Mattea za 250 zlatých, alebo mu ukradnúť z poza obchodu.

 

Crawler Plate Armor: Protection - Weapon: 55, Arrows: 50, Fire: 20, Magic: 15

Keď sa stretnete s lovcom Gestathom, tak sa ho spýtajte na jeho brnenie. Povie vám, že mu ho spravil žoldnier menom Wolf. Keď sa s ním o tom porozprávate, povie, že vám také môže vyrobiť, keď mu donesiete 10 Minecrawler plates. Tie získate z Minecrawlerov, ale musíte ovládať loveckú schopnosť, získavať ich pancier.

 

 

Milícia (Paladini)

 

Light Milita Armor: Protection - Weapon: 40, Arrows: 40, Fire: 5, Magic: 5

Získate ho hneď, ako sa stanete členom Milície.

 

Heavy Militia Armor: Protection - Weapon: 60, Arrows: 60, Fire: 10, Magic: 10

Môžete ho kúpiť na zámku v Oldworlde od Engara za 2500 zlatých.

 

Knight´s Armor: Protection - Weapon: 80, Arrows: 80, Fire: 25, Magic: 25

Toto brnenie dostanete, keď sa stanete Paladinom.

 

Paladin´s Armor: Protection - Weapon: 100, Arrows: 100, Fire: 50, Magic: 50

Môžete ho získať v rámci úlohy A Master of Dragon. Na mieste kde vezmete mapu ostrova vášho nepriateľa je aj Runa a kniha Dusty Book. V tej istej miestnosti si prečítajte Almanach a knihu Dusty Book. Zistíte, že môžete upraviť runu na teleportačnú runu. Kúpte si svätenú vodu a použite Rune Table. Potom sa pomocou Runy teleportujte k brneniu.

 

 

Žoldnieri

 

Light Mercenary Armor: Protection - Weapon: 30, Arrows: 30, Fire: 0, Magic: 0

Dostanete ho, keď sa stanete žoldnierom

 

Medium Mercenary Armor: Protection - Weapon: 45, Arrows: 45, Fire: 5, Magic: 5

Môžete ho kúpiť na v druhej kapitole od Leeho za 500 zlatých. Ale nekupujte. Keď budete na zámku v Oldworlde, tak pomôžte Gornovi z väzenia, to vás stojí 1000 zlatých. (Od Garonda dostanete za úlohu Diggers and Ore 500 zlatých, lebo ste žoldnier a nie paladin, tak ani nie ste stratoví). Gorn vám z vďačnosti toto brnenie daruje.

 

Heavy Mercenary Armor: Protection - Weapon: 60, Arrows: 60, Fire: 10, Magic: 10

Môžete ho kúpiť od Leeho za 1000 zlatých. Ale neoplatí sa to, lebo v tejto kapitole môžete veľmi rýchlo ziskať ešte lepšie brnenie.

 

Light Dragon Hunter´s A.: Protection - Weapon: 70, Arrows: 70, Fire: 40, Magic: 20

Stačí splniť úlohu Bennet in a Jail a od Benneta ho dostanete ako odmenu.

 

Medium Dragon H. A.: Protection - Weapon: 80, Arrows: 80, Fire: 50, Magic: 30

Keď získate 20 šupín z draka, môžete ho kúpiť od Jana na zámku v Oldworlde, alebo od Benneta za 12 000 zlatých.

 

Heavy Dragon Hunter´s A.: Protection - Weapon: 90, Arrows: 90, Fire: 60, Magic: 40

Môžete ho získať pri plnení úlohy A Master of Dragon. Na mieste, kde vezmete mapu ostrova vášho nepriateľa je aj Runa a kniha Dusty Book. V tej istej miestnosti si prečítajte Almanach a knihu Dusty Book. Potom skočte za Bennetom a povedzte mu, ako vyrobiť silnejšie brnenie. Potom od neho môžete kúpiť toto brnenie za 20 000 zlatých.

 

 

Mágovia

 

Novice´s Robe: Protection - Weapon: 25, Arrows: 25, Fire: 0, Magic: 10

Túto róbu dostanete, keď sa stanete novicom v Monastery.

 

Fire Mage´s Robe: Protection - Weapon: 40, Arrows: 40, Fire: 20, Magic: 20

Získate ju, keď splníte Test Ohňa (Test Of Fire) a stanete sa mágom.

 

Heavy Fire Robe: Protection - Weapon: 80, Arrows: 80, Fire: 40, Magic: 40

Získate ju na konci tretej kapitoly, od Pyrokara, keď budú pri obetnom kruhu všetci traja mágovia, ktorým odovzdáte Eye of Innos.

 

 

 

Schopnosti

 

Sneaking

 

Stačí sa ho naučiť raz a môžete sa plížiť pomocou klávesy X. Je využiteľný, aby ste sa dostali, tam, kam vás nechcú pustiť. Najmä do domov, ktoré môžete potom vykrádať. Keď sa dávate do plíživého módu, nesmie vás nik vidieť, lebo ste hneď podozrivý. Má vplyv jedine na ľudí a pár humanoidov, ale na zvieratá neúčinkuje (aspoň nie vždy).

Naučiť vás ho môže Bartok, pohybuje sa pred barakmi, alebo Jasper, ktorý je v gilde zlodejov.

 

 

Pick Lock

 

Jedine pomocou tejto schopnosti môžete otvárať zamknuté truhlice (aj to nie všetky, na niektoré je nevyhnutný kľúč). Slúži hlavne na to, aby ste sa nabalili vykrádaním, aj keď niektoré vedľajšie úlohy ho vyžadujú. Aby ste ho mohli použiť, musíte mať v inventári Lockpick. Keď potom kliknete na zamknutú truhlu, môžete sa ju pokúsiť otvoriť a to tak, že lockpickom otáčate doprava a doľava. Keď otočíte do zlej strany, lockpick sa zlomí a musíte začať s novým kombináciu od začiatku. Čím máte vyššie Dexterity, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa lockpick zlomí, akurát vám napíše, že je to zlá strana.

Za 200 zlatých vás to môže naučiť Thorben (tiež predáva lockpicky), alebo za 150 zlatých Ramirez v gilde zlodejov.

 

 

Pickpocketing

 

Túto schopnosť vás môže naučiť jedine Cassia v gilde zlodejov. Ak sa ho naučíte, tak pri rozhovore s postavami sa vám objaví možnosť niečo ukradnúť (máte vždy napísané, že čo) a tiež, aké je to obtiažne. Čím vyššia Dexterity, tým vyššia pravdepodobnosť úspechu. Minimum na kradnutie je 20 dexterity. Za krádež máte skúsenosti, ale čím vyššia kapitola v hre, tým viac skúseností, tak s tým môžete počkať na neskôr. Od prvej po piatu kapitolu: 25, 75, 150, 200, 250 exp.

 

 

Hunting

 

Je to lovecké umenie, ako získať zo zabitých zvierat kožu, pazúre a podobne. Tu potrebujete základnú schopnosť, ktorú vás naučí jedine Bosper a to je sťahovanie z kože. Potom sa môžete učiť získavať zo zvierat ďalšie veci. Na to, aby vás to naučil, sa nemusíte stať jeho učňom, je to úloha v rámci jeho súhlasu, na to, aby ste sa stali učňom u koho chcete. Všetko, čo získate zo zvierat, môžete samozrejme predať.

Ďalší, čo vás niečo môžu naučiť, sú:

 

Grom, ten je na juhu pod Onarovou farmou. Ak splníte jeho quest The Hungry Hunter, naučí vás Remove Mandibles, Remove Heart, Remove Teeth a Shadwbeast Horn.

 

Gaan. Je to lovec pracujúci na Bengarovej farme. Stojí neďaleko tejto farmy, pred vchodom do Valley of Mines. Za 100 zlatých vás naučí Bloodfy Wings, Bloodfy Stinger, Remove Claws, Remove Teeth. Ak splníte jeho quest The Snorting Creature, tak vás naučí Dragon Snapper Horn.

 

Grimbald. Tohto lovca môžete nájsť v divočine, ďaleko na severe. Stojí pred vchodom do jaskyne Čierneho Trolla. Je zobrazená aj na mape severovýchodne od monastery. Keď sa s ním stretnete, požiada vás, aby ste mu pomohli zabiť troch Snapperov neďaleko neho. Stačí mu pomôcť len mierne, dosť si poradí aj sám. Potom súhlasí s tým, že vás bude učiť o love. Naučí vás Bloodfy Wings, Bloodfly Stinger, Remove Mandibles, Remove Claws a Remove Crawlerplates.

 

Gestath. Nájdete ho v Oldworlde. Na mape je na juhovýchode za riekou osamotená veža. Keď pôjdete po ceste smerom k nej do kopcov, popri ceste uvidíte tábor, kde je Gorn a Gestath. Ten vás môže naučiť Collect Dragon Blood, Remove Dragon Scales, Tongue of Fire.

 

 

Alchemy

 

Alchýmia je schopnosť miešať rôzne nápoje z rastlín, ktoré rastú po celom svete Gothicu. Na to, aby ste mohli miešať nápoje, potrebujete sa naučiť základ alchýmie. Ten vás naučí Constantino, ak sa stanete jeho žiakom, alebo Ignaz, ak splníte jeho quest An Experiment (keď máte možnosť naučiť sa základ, hneď sa musíte naučiť aj aspoň jeden nápoj, inak to nejde). Každý nápoj, ktorý chcete miešať, sa musíte od niekoho naučiť, takže tu nie je žiadne experimentovanie s prísadami. Tiež sa musíte učiť niektoré prísady postupne - napríklad nápoje obnovujúce život sú tri, prvý najslabší, tretí najsilnejší, Ak sa chcete naučiť tretí, potrebujete vedieť aj prvé dva. Učiť vás môžu Constantino, Ignaz a Sagitta (žije v jaskyni, v lese, neďaleko Sekobovej farmy).

 

 

Forging Weapons

 

Je to schopnosť kovať zbrane. Potrebujete na to oceľ. Zlepšiť sa nad to môžete naučením sa kovať magické čepele.

Základ vás naučí Harod, ak sa stanete jeho žiakom. Tiež vás ho naučí Bennet, pracujúci na Onarovej farme za 30 zlatých. Ten vás môže naučiť robiť Magic Blades, ale, len ak sa stanete žoldnierom. Neskôr vás kovať môže učiť aj Jan na hrade v Oldworlde.

 

 

Ostatné

 

Strength, Dexterity

Carl, kováč v dokoch, pri Ignazovom dome vám zvýši Strength po 30. Buď za 50 zlatých, alebo zdarma, ak vrátite jeho susedke Edde sochu Innosa.

Laras, postávajúci v dokoch, vás zadarmo naučí Dexterity po úroveň 30.

Harad. Kováč v meste. Vytrénuje vám Strength na 50, no len ak ste jeho učeň.

Opolos. Len ak patríte k mágom a splníte jeho úlohu. Strength po 70.

Brutus. V hrade v Oldworlde. Strength po 75.

Torlof na Onarovej farme. Len ak ste žoldnier, tak vás naučí Dexterity a Strength na 90.

Ruga. V barákoch. Ak ste člen milície, bude vás učiť dexterity po 60.

Mortis. V kovárni v barákoch. Zvýši vám strenght, ak ste člen milície po 60.

Feros. Na hrade v Oldworlde. Objaví sa až v štvrtej kapitole. Str. aj Dex. po 70.

Ingmar. V mestskej hale. Len ak ste paladin, tak vám zvýši silu po 90.

Cassia. Len ak ste člen gildy zlodejov. Dexterity po 90.

Diego. Je v meste, ale až v tretej kapitole. Keď splníte jeho questy, tak vám vytrénuje Dexterity na 100.

Lee. Za 1000 zlatých vás naučí Two-Handed po 100.

 

One-Handed, Two-Handed

Alrik. Býva za skladom neďaleko Brahima a Fellana. Ak ho raz porazíte v boji, bude vám trénovať One-Handed na 30.

Buster. Stretnete ho, keď pôjdete na Onarovu farmu po ceste pred štyrmi veľkými poliami. Môže vás učiť One-handed po level 30.

Wulfgar. Trénuje v barákoch. One-Handed aj Two-Handed na 60.

Keroloth. Na hrade v Oldworlde. One-Handed po 60.

Babo. Len ak patríte k mágom a splníte jeho quest. Two-Handed po 70.

Cedric. V mestskej hale. Len ak ste paladin, tak vás vytrénuje v One-Handed po 90.

Girion. V mestskej hale. Len ak ste paladin, tak vás vytrénuje v Tw-Handed po 90.

Lord Hagen. Ak ste paladin a máte minimálne 90 two-handed, tak vás za ním pošle Garion a on vás dotrénuje na 100.

Rod. Na Onarovej farme. Two-Handed po 90.

Cord. Len ak ste žoldnier. Na Onarovej farme. One-Handed, Two-Handed po 90.

 

Bow, Crossbow

Udar. Na hrade v Oldworlde. Crossbow po 30.

Bartok. Postáva pred barákmi. Môže vás trénovať s Lukom po úroveň 60.

Dragomir. V loveckom tábore poniže taverny The Dead Harpy. Ak máte crossbow minimálne 30, tak vás bude učiť za 150 zlatých po úroveň 60.

Ruga. Sídli v barákoch. Len ak ste člen milície, bude vás učiť Crossbow po level 60.

Wolf. Sídli na Onarovej farme. Luk po úroveň 90

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář